Transformacja cyberfizycznych systemów o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa w rozproszone rozwiązania dla użytkowników końcowych i partnerów - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Transformacja cyberfizycznych systemów o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa w rozproszone rozwiązania dla użytkowników końcowych i partnerów

Trendy rynkowe uwidaczniają rosnące wykorzystanie systemów krytycznych dla bezpieczeństwa (safety-critical systems) wykorzystujące nowatorskie usługi oparte na inteligentnej analizie danych. Klienci wymagają ciągłych aktualizacji aplikacji i usług oraz poszukują niższych kosztów (koszty materiałów) i łatwych w instalacji rozwiązań (koszty utrzymania) opartych na krytycznych dla bezpieczeństwa systemach cyberfizycznych (safety-critical CPS). Aby odpowiedzieć na te trendy, TRANSACT wykorzysta technologie brzegowe (edge) i chmurowe (cloud) oraz ustanowi ekosystemy partnerów biznesowych, w celu ulepszenia systemów krytycznych dla bezpieczeństwa. TRANSACT przekształci lokalne systemy CPS o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa w rozproszone rozwiązania CPS o heterogenicznej architekturze złożonej z komponentów umieszczonych wzdłuż kontinuum urządzenie-edge-chmura. Rozproszone rozwiązania obejmujące dane i usługi w chmurze uproszczą architekturę urządzeń CPS, redukując złożoność oprogramowania, a tym samym koszt komponentów prowadząc do zmniejszenia kosztów rynkowych. Poprzez integrację komponentów sztucznej inteligencji, TRANSACT umożliwi szybki rozwój innowacyjnych, opartych na wartości, usług i modeli biznesowych, prowadząc do ich szybszego wprowadzenia na rynek. PG przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności europejskiego przemysłu, wzrostu i zrównoważonego rozwoju firm poprzez opracowanie i wdrożenie komponentów (hardware i software) bezpiecznej i niezawodnej komunikacji bezprzewodowej dla środowisk przemysłowych. Ponadto PG dostarczy dedykowane mechanizmy wykorzystujące dane z sensorów o rozszerzonej funkcjonalności w kontekście warstwy fizycznej komunikacji bezprzewodowej oraz zaprezentuje wyniki swoich prac w ramach dedykowanych demonstratorów. Ponadto, PG zrealizuje bezzałogowy statek nawodny (USV) ze zintegrowanymi dedykowanymi komponentami (czujniki, siłowniki, komponenty komunikacyjne) przeznaczony do wdrażania, testowania, walidacji i weryfikacji rozwiązań AI Edge-Cloud w domenie morskiej. Do zadań PG będzie należało również rozpowszechnianie wiedzy o projekcie i jego wynikach poprzez publikacje, jak i aktywność strony internetowej projektu i mediów społecznościowych. Wszystkie powyższe zadania PG wpisują się w strategię Uczelni Badawczej.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
TRANSACT
Program finansujący:
HORYZONT 2020
Instytucja:
Komisja Europejska
Porozumienie:
101007260 z dnia 2021-05-12
Okres realizacji:
2021-06-01 - 2024-05-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. Łukasz Kulas
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • NAVTOR AS (Norwegia)
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (Finlandia)
 • Singlar Innovación, S.L. (Hiszpania)
 • FUNDACIO PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (Hiszpania)
 • ECLIPSE FOUNDATION EUROPE GMBH (Niemcy)
 • DAC Spolka Akcyjna (Polska)
 • Toitware ApS (Dania)
 • TECHNISCHE UNIVERSITAET GRAZ (Austria)
 • PHILIPS GMBH (Niemcy)
 • INSTITUTO TECNOLOGICO DE INFORMATICA (Hiszpania)
 • Kumori Systems (Hiszpania)
 • DEPURACION DE AGUAS DE MEDITERRANEO SL (Hiszpania)
 • Nodeon Finland Oy (Finlandia)
 • DENSO AUTOMOTIVE DEUTSCHLAND GMBH (Niemcy)
 • Fleetonomy.ai Oy (Finlandia)
 • CISC SEMICONDUCTOR GMBH (Austria)
 • OFFIS EV (Niemcy)
 • NUNSYS (Hiszpania)
 • FEOPS NV (Belgia)
 • PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND BV (Holandia)
 • F-SECURE OYJ (Finlandia)
 • SIMULA RESEARCH LABORATORY AS (Norwegia)
 • VINOTION BV (Holandia)
 • PS-TECH B.V. (Holandia)
 • FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. (Niemcy)
 • AVL SOFTWARE AND FUNCTIONS GMBH (Niemcy)
 • DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (Dania)
 • TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN (Holandia)
 • NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO (Holandia)
Wartość projektu:
26 544 588.75 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 208 razy