Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R

Projekt obejmuje budowę siedziby Centrum Kompetencyjnego STOS (CK STOS), którego sercem będzie „bunkier”, serwerownia, spełniająca odpowiednie wymagania bezpieczeństwa i niezawodności, do przetwarzania i długoterminowego przechowywania danych oraz stworzenie zespołów Centrum Kompetencyjnego nadzorującego pracę specjalistycznych serwerów i oprogramowania. Tworzone Centrum Kompetencyjne STOS ma być miejscem, w którym zostanie wykreowana specjalna przestrzeń usług z zakresu zgromadzonej wiedzy, która umożliwi realizowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych zarówno przez przedsiębiorstwa jak i konsorcja naukowo-przemysłowe. CK STOS wspierać będzie obszary badawcze takie jak: bezpieczeństwo i przetwarzanie wielkich zbiorów danych (Big Data), technologie inteligentnych chmur obliczeniowych, technologie Internetu rzeczy (IoT), aplikacje wspierające diagnostykę medyczną, optymalizacja metod planowania przepływów transportowych czy zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania zorientowane na usługi (SOSE). Ponadto w ramach realizacji CK STOS planowane jest zakupienie wysokospecjalistycznego sprzętu informatycznego w ramach, którego powstanie prototypowa chmura obliczeniowa łącząca Inteligentną przestrzeń IoT.


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki a Politechniką Gdańską (UMOWA NR 14/2021/RPO).

Ilustracja publikacji

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
CK STOS
Program finansujący:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Instytucja:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Porozumienie:
RPPM.01.02.00-22-0001/17-00 z dnia 2019-05-06
Okres realizacji:
2019-01-01 - 2022-12-31
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
Realizowany w:
Centrum Informat. Trójmiejskiej Akadem.Sieci Komputerowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o. (Polska)
Wartość projektu:
155 736 786.65 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 271 razy