Wpływ mimetyków UPF1 ATP na zmutowany immunopeptydom - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ mimetyków UPF1 ATP na zmutowany immunopeptydom

Komórkowy mechanizm kontroli, który rozpoznaje i eliminuje nieprawidłowe RNA zawierające kodony przedwczesnej terminacji (PTC) nazywany jest NMD. mRNA zawierające PTC jest szybko degradowane przez mechanizm NMD. Aktywny NMD sprawia, że wiele dominujących mutacji jest recesywnych poprzez degradację transkryptów kodujących nieprawidłowe białka o dominującej aktywności. Na drodze tego mechanizmu NMD może zaostrzać fenotypy wielu zaburzeń, zapobiegając syntezie skróconych produktów białkowych o normalnych funkcjach. Dlatego istnieje duże zainteresowanie identyfikacją inhibitorów NMD do leczenia chorób, w których produkty białkowe odpowiednich nonsensownych mRNA są w pełni lub częściowo funkcjonalne. Inhibitory drobnocząsteczkowe, które mogą modulować aktywność NMD, oferują kluczowe narzędzia do zrozumienia mechanizmu i funkcji fizjologicznych szlaku NMD, a także mają potencjał w leczeniu niektórych chorób genetycznych i nowotworów. Nasze podejście do leczenia chorób wywołanych mutacjami PTC polega na hamowaniu NMD, który jest regulowany przez UPF1. Gen UPF1, nazywany również głównym regulatorem szlaku NMD, oferuje nowy cel, który do tej pory nie został pomyślnie zbadany. Zamierzamy skoncentrować się na podstawowych funkcjach UPF1, w szczególności na poszukiwaniach mimetyków ATP, które mogłyby być użyte jako narzędzie chemiczne do zdefiniowania funkcji tego szlaku. Związki te mogą zwiększać odczyt kodonów stop, aby umożliwić produkcję zmutowanych białek o pełnej długości i zmutowanych peptydów MHC klasy I. Hamowanie hUPF1 małocząsteczkowym inhibitorem, może generować odczyt translacji, a przez to tworzyć neoantygeny dzięki dodaniu aminokwasu w kodonie stop. W tym sensie inhibitory NMD (UPF1) stymulują komórkę nowotworową do wytworzenia własnej szczepionki. Szczepionki przeciwnowotworowe bazują między innymi na: peptydach, wirusach zawierających zmutowany genom czy mRNA, które koduje zmutowane peptydy w sposób specyficzny dla pacjenta. Jednak nasze podejście zakłada stymulowanie nowotworu za pomocą małocząsteczkowych związków do syntezy nowych zmutowanych peptydów, przez co jest nowatorskim podejściem do opracowywania szczepionek przeciwnowotworowych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
UGPG
Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr hab. Sławomir Makowiec
Realizowany w:
Katedra Chemii Organicznej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • ICCVS (Polska)
  • Uniwersytet Gdański (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy