Wpływ wysięków wód podziemnych na zbiorowiska mikroorganizmów występujących w strefie płytkiego litoralu plaży piaszczystej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ wysięków wód podziemnych na zbiorowiska mikroorganizmów występujących w strefie płytkiego litoralu plaży piaszczystej

Celem projektu jest prześledzenie zmienności zespołów mikroorganizmów zasiedlających strefę płytkiego litoralu ekosystemu morskiego Zatoki Gdańskiej, w rejonie wysięków wód podziemnych oraz poszukiwanie potencjalnych naturalnych i antropogenicznych wskaźników mikrobiologicznych do analizy tego zjawiska. Istotne celem projektu jest także ocena wpływu wysięków na sanitarną jakość mikrobiologiczną osadów i wód przybrzeżnych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
GRANT MNiSW
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
3161/B/P01/2011/40 z dnia 2011-06-13
Okres realizacji:
2011-06-13 - 2015-06-12
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. Katarzyna Jankowska
Realizowany w:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wartość projektu:
250 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy