Wsparcie systemu wdrażania innowacji w Politechnice Gdańskiej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wsparcie systemu wdrażania innowacji w Politechnice Gdańskiej

Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w zakresie komercjalizacji wyników badań prowadzonych na uczelni. Realizacja projektu pozwoli na kontynuowanie i rozwinięcie dotychczasowych zadań CTWT. W ramach projektu zatrudniony zostanie zespól do zadań którego będzie należało: 1. Przygotowanie przynajmniej 10 projektów do komercjalizacji w zakresie: analizy rynku, potencjału rynkowego projektów, badanie czystości patentowej, wycena własności intelektualnej etc. 2. Opracowanie strategii ochrony patentowej dla wybranych projektów. Zgłoszenie PCT/EPO dla przynajmniej 5 wynalazków. 3. Promocja wybranych wynalazków na krajowych i międzynarodowych targach wynalazczości. 4. Wsparcie 2-4 projektów w zakresie realizacji prac przed wdrożeniowych 5. Analiza rynków, stanu techniki dla planowanych prac badwaczo-wdrożeniowych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Inkubator Innowacyjności
Program finansujący:
Innowacyjna Gospodarka
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
DS/1555/7/WG/POIG/II/2014 z dnia 2014-03-27
Okres realizacji:
2014-01-24 - 2015-09-30
Kierownik projektu:
mgr inż. Agnieszka Krawczyk-Kłos
Realizowany w:
Centrum Transferu Technologii
Wartość projektu:
1 500 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 67 razy