Wstępna analiza potencjału przeciwgrzybowego pochodnych akrydyny i akrydonu - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wstępna analiza potencjału przeciwgrzybowego pochodnych akrydyny i akrydonu

Celem badań wstępnych tego projektu jest natomiast znalezienie nowych związków z grupy pochodnych akrydyny i akrydonu o działaniu przeciwgrzybowym oraz określenie możliwości ich wykorzystania jako struktur wiodących do otrzymania potencjalnych leków. Projekt dotyczy badań, które stanowić będą istotny punkt wyjściowy do dalszego testowania opisanej strategii terapeutycznej. W kolejnym projekcie wybrana grupa związków zostanie wykorzystana do syntezy ich pochodnych peptydowych w celu zwiększenia zdolności do wnikania do komórki grzybowej (peptydy jako nośniki związków przeciwdrobnoustrojowych - obiecująca strategia projektowania nowych potencjalnych leków). Zaproponowana tematyka badań jest rozwinięciem moich zainteresowań dotyczących aspektów zwalczania narastającego zjawiska fungemii. Poznanie zależności pomiędzy strukturą badanych związków a ich aktywnością wpłynie na rozwój dziedzin nauk farmaceutycznych i mykologii. Przeprowadzone badania pozwolą mi na poszerzenie warsztatu badawczego, jak i wiedzy teoretycznej z zakresu właściwości pochodnych akrydyny i akrydonu. Ponadto rezultaty badań zostaną przedstawione w formie publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych, a także w postaci komunikatów na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
2019-12-19 - 2020-12-18
Kierownik projektu:
dr inż. Kamila Rząd
Realizowany w:
Katedra Technologii Leków i Biochemii
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 89 razy