Wymiana ciepła i opory przepływu podczas kondensacji w minikanałach nowych czynników chłodniczych przy parametrach bliskich termodynamicznemu punktowi krytycznemu - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wymiana ciepła i opory przepływu podczas kondensacji w minikanałach nowych czynników chłodniczych przy parametrach bliskich termodynamicznemu punktowi krytycznemu

Projekt „Wymiana ciepła i opory przepływu podczas kondensacji w minikanałach nowych czynników chłodniczych przy parametrach bliskich termodynamicznemu punktowi krytycznemu” polega na badaniach eksperymentalnych. W celu jego zrealizowania zostanie zmodyfikowane istniejące stanowisko do badań współczynników wymiany ciepła podczas wrzenia przy parametrach około krytycznych. Do stanowiska badawczego zostanie dodana sekcja pomiarowa kondensacji. Zostaną zbadane współczynniki przejmowania ciepła podczas kondensacji dla 3 czynników (HFE 7200, R1233zd(e) oraz SES36). Sekcja pomiarowa ma składać się z rurki miedzianej o średnicy wewnętrznej 3mm oraz rury zewnętrznej . Pomiędzy rurami będzie przepływać woda z wysoka prędkością, powyżej 20 g/s, co pozwoli uzyskać wysokie współczynniki wymiany ciepła po stronie wody chłodzącej przy niskiej różnicy temperatur na wlocie i na wylocie. Pierwsza pętla chłodząca będzie następnie chłodzona drugą pętla chłodzącą, o niskiej prędkości przepływu co pozwoli uzyskać wysoki gradient temperatury, co pozwoli dokładnie określić gęstość strumienia ciepła. Po dokonaniu pomiarów nastąpi modyfikacja autorskiej korelacji do wyznaczania współczynników wymiany ciepła podczas kondensacji dla podwyższonych wartości ciśnienia zredukowanego. W ramach pracy powstaną wysoko punktowane publikacje naukowe. Dojdzie do rozbudowy aparatury laboratoryjnej. Jednostka otrzyma również koszty bezpośrednie.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
mgr inż. Stanisław Głuch
Realizowany w:
Wydział Mechaniczny
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy