Zastosowanie podejścia wielostanowego (MSS) do analizy niezawodności systemów niskiego napięcia - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie podejścia wielostanowego (MSS) do analizy niezawodności systemów niskiego napięcia

Głównym celem projektu jest stworzenie i rozwijanie teoretycznych koncepcji jakościowej i ilościowej analizy niezawodności złożonych systemów z wykorzystaniem podejścia wielostanowego (MSS). Koncepcja tej analizy zostanie zaimplementowana do analizy niezawodności i bezpieczeństwa nowoczesnych sieci i instalacji elektroenergetycznych niskiego napięcia. W ramach realizacji projektu planuje się wykonanie analiz teoretycznych i badań możliwości praktycznego zastosowania nowych wyników, a w szczególności: 1. Stworzenie nowej metodologii opisu nowoczesnych systemów niskiego napięcia w oparciu o zasady MSS. Oryginalność nowej metodologii polega na opisie systemu jako MSS, który pozwala szczegółowo pokazać korelację między składową systemu a zmianami niezawodności systemu "praca poprawna" – "uszkodzenie/awaria". 2. Opracowanie nowych metod analizy MSS w zależności od stanu składników. Zaproponowane zostaną nowe metody analizy biorące pod uwagę niejednorodne właściwości układu i jego komponentów, w szczególności różną podatność na uszkodzenia i starzenie. Nowe wyniki analizy zostaną zaimplementowane do oceny niezawodności nowoczesnych systemów niskiego napięcia. 3. Zastosowanie nowych metod analizy niezawodnościowej do oceny bezpieczeństwa ludzi w nowoczesnych systemach niskiego napięcia. Spodziewaną nowością jest: • Opracowanie nowej metodologii opisu matematycznego i reprezentacji złożonego systemu technicznego z wykorzystaniem MSS; • Stworzenie nowego matematycznego podejścia do analizy niezawodności systemów związanych z ochroną przeciwporażeniową. W trakcie realizacji projektu i jego po zakończeniu planuje się: - wspólnie aplikować o fundusze międzynarodowe, w szczególności Fundusz Wyszehradzki, ERASMUS, - wspólnie organizować warsztaty i konferencje, - przygotowywać wspólne publikacje, - zintensyfikować wymianę akademicką między Politechniką Gdańską a University of Zilina.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
AMRA
Program finansujący:
Programy NAWA
Instytucja:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Stanisław Czapp
Realizowany w:
Katedra Elektroenergetyki
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • University of Zilina (Słowacja)
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy