Zastosowanie technik mikroekstrakcyjnych w układzie ciecz-ciecz w celu oznaczania chlorofenoli w próbkach ciekłych. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie technik mikroekstrakcyjnych w układzie ciecz-ciecz w celu oznaczania chlorofenoli w próbkach ciekłych.

Chlorofenole są związkami toksycznymi, mutagennymi, zaliczanymi do związków podejrzewanych o kancerogenność. Powstają podczas procesu chlorowania wody, stosowane są jako środki bakteriobójcze oraz grzybobójcze, są składnikami mieszanin, będącymi środkami ochrony roślin. Wysoka szkodliwość oraz mnogość możliwych źródeł zanieczyszczeń wody chlorofenolami sprawia, że monitorowanie poziomów ich stężeń w wodzie jest istotnym zagadnieniem. Obecnie obserwowany jest trend w analityce chemicznej, określany mianem „zielonej chemii analitycznej”, w wyniku którego analitycy w coraz większym stopniu dbają o ograniczenie oddziaływania procedur analitycznych na środowisko. Dyspersyjna mikroekstrakcja w układzie ciecz-ciecz, jest atrakcyjną techniką przygotowania próbki, ze względu na niewielkie zużycie rozpuszczalników oraz krótki czas przygotowania próbki. Połączenie techniki dyspersyjnej mikroekstrakcji w układzie ciecz-ciecz z etapem derywatyzacji analitów jest interesującym rozwiązaniem z punktu widzenia oszczędności czasu oraz odczynników. Interesujące wydaje się być również poszukiwanie nowych czynników derywatyzujących, które można stosować na etapie prowadzenia dyspersyjnej mikroekstrakcji w układzie ciecz-ciecz. Należy poszukiwać takich odczynników derywatyzujących, które zawierają atomy halogenków, aby poprawić czułość metodyki opartej na detekcji wychwytu elektronów, co pozwoli oznaczyć anality na niskich poziomach stężeń w próbkach wody. Przy zastosowaniu dwuwymiarowej chromatografii gazowej zostanie podjęta próba opracowania procedury analitycznej, służącej do równoczesnego oznaczania produktów ubocznych chlorowania wody – chlorofenoli, trihalometanów oraz chlorowanych pochodnych etenu i etanu, związków zanieczyszczających wody gruntowe. Chlorofenole obecne w winie są bezpośrednimi prekursorami chloroanizoli, związków, których obecność powoduje „efekt korka”, obniżając jakość wina. Chlorofenole stosowane są do sterylizacji materiału, z którego wykonany jest korek. Istotne jest opracowywanie nowych procedur analitycznych, zgodnych z ideą zielonej chemii analitycznej, służących do oznaczania chlorofenoli w próbkach wina.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
IUVENTUS PLUS
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
0481/IP3/2015/73 z dnia 2015-04-01
Okres realizacji:
2015-04-01 - 2017-03-31
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Marek Tobiszewski
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Wartość projektu:
264 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 155 razy