Zdolni z Pomorza - Politechnika Gdańska - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdolni z Pomorza - Politechnika Gdańska

Projekt zakłada wdrożenie produktu finalnego projektu innowacyjnego "Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki (WND-POKL.09.04.00-22-002/10), zrealizowanego przez Województwo Pomorskie w latach 2010-2013. Projekt obejmuje realizację akademickich form wsparcia, umożliwiających uczniom uzdolnionym (UZ) zarówno nabycie konkretnych kompetencji kluczowych, jak i kontakt ze środowiskiem akademickim, zapoznanie się z bazą naukowo-dydaktyczną, poznanie metodologii badan naukowych oraz aktualnych trendów rozwoju danej dziedziny nauki. Wspieranie uczniów uzdolnionych (UZ) w zakresie mat., fiz., inf. prowadzone będzie zgodnie z produktem finalnym proj. innowac., dodatkowo planowane jest wdrożenie wsparcia UZ w zakresie nowych obszarów uzdolnień: przyr., społ. Projekt stanowi część przedsięwzięcia strateg. pn „Zdolni z Pomorza”, obejmującego działania realizowane przez samorządy powiatowe (lokalne formy wsparcia - FW), szkoły wyższe (akademickie FW), Samorząd Województwa Pomorskiego (regionalne FW) - w tym również proj. "Pomorski program pomocy stypendialnej". Wsparcie UZ realizowane będzie we współpracy z zainicjowaną w ramach proj. innowacyjnego siecią Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK), koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, które pełni funkcję Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (RCNK). Celem projektu jest zapewnienie UZ odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne FW (w zależności od obszaru uzd. ucznia), umożliwiające nabycie następujących kompetencji kluczowych (KK) (Dz.U.UE.L.2006.394.10): - matemat. i podst. kompet. naukowotechn., - informat., - umiej. uczenia się, - społ., - inicjat. i przeds.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Zdolni z Pomorza
Program finansujący:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Instytucja:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Porozumienie:
Aneks nr 2 do umowy z dnia 2016-09-29
Okres realizacji:
2016-09-01 - 2023-06-30
Kierownik projektu:
dr Barbara Wikieł
Realizowany w:
Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Polska)
Wartość projektu:
1 956 128.66 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy