Zdolni z Pomorza - Politechnika Gdańska - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdolni z Pomorza - Politechnika Gdańska

Projekt zakłada wdrożenie produktu finalnego projektu innowacyjnego "Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki (WND-POKL.09.04.00-22-002/10), zrealizowanego przez Województwo Pomorskie w latach 2010-2013. Projekt obejmuje realizację akademickich form wsparcia, umożliwiających uczniom uzdolnionym (UZ) zarówno nabycie konkretnych kompetencji kluczowych, jak i kontakt ze środowiskiem akademickim, zapoznanie się z bazą naukowo-dydaktyczną, poznanie metodologii badan naukowych oraz aktualnych trendów rozwoju danej dziedziny nauki. Wspieranie uczniów uzdolnionych (UZ) w zakresie mat., fiz., inf. prowadzone będzie zgodnie z produktem finalnym proj. innowac., dodatkowo planowane jest wdrożenie wsparcia UZ w zakresie nowych obszarów uzdolnień: przyr., społ. Projekt stanowi część przedsięwzięcia strateg. pn „Zdolni z Pomorza”, obejmującego działania realizowane przez samorządy powiatowe (lokalne formy wsparcia - FW), szkoły wyższe (akademickie FW), Samorząd Województwa Pomorskiego (regionalne FW) - w tym również proj. "Pomorski program pomocy stypendialnej". Wsparcie UZ realizowane będzie we współpracy z zainicjowaną w ramach proj. innowacyjnego siecią Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK), koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, które pełni funkcję Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (RCNK). Celem projektu jest zapewnienie UZ odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne FW (w zależności od obszaru uzd. ucznia), umożliwiające nabycie następujących kompetencji kluczowych (KK) (Dz.U.UE.L.2006.394.10): - matemat. i podst. kompet. naukowotechn., - informat., - umiej. uczenia się, - społ., - inicjat. i przeds.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Zdolni z Pomorza
Program finansujący:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Instytucja:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Porozumienie:
Aneks nr 2 do umowy z dnia 2016-09-29
Okres realizacji:
2016-09-01 - 2023-06-30
Kierownik zespołu badawczego:
dr Barbara Wikieł
Realizowany w:
Prorektor ds. kształcenia
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Polska)
Wartość projektu:
1 956 128.66 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2022

 • Matematyczny świat wirusów i bakterii
  Publikacja

  - Rok 2022

  Kiedyś, mówiąc o zastosowaniach matematyki, przychodziła nam na myśl głównie fizyka. Dziś wiemy, że matematyka ma ważne zastosowania również w biologii i medycynie. To, jak szybko rozwijają się bakterie i wirusy oraz jak szybko odpowiada na ich obecność nasz układ odpornościowy, można opisać językiem matematyki. Głównym narzędziem służącym do opisu tempa zmiany interesującej nas wielkości jest pochodna. Dzięki pochodnej możemy przewidzieć...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 127 razy