Zielona Chemia Analityczna w Ocenie Zanieczyszczeń Wody i Powietrza - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zielona Chemia Analityczna w Ocenie Zanieczyszczeń Wody i Powietrza

Głównym celem współpracy między wymienionymi naukowymi jednostkami partnerskimi jest rozwój i zastosowanie Zielonych Technik Analitycznych (w tym metod przygotowania próbek, ekstrakcji analitów oraz wykonania ostatecznych analiz instrumentalnych i biologicznych) do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza i wód powierzchniowych. Niniejszy wniosek stanowi przyczynek do: - kontynowania wspólnych badań, rozwoju i rozszerzenia zakresu opracowanych i zwalidowanych metodyk analitycznych o możliwość ich zastosowania do oceny stopnia zagrożenia ekosystemów obszarów okołobiegunowych (w tym powietrza i wód powierzchniowych) w których obserwowana jest silna antropopresja oraz - rozszerzenia ukończonego projektu którego celem była ocena jakości wód i ścieków zrzucanych z oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie RP o kraje Unii Europejskiej.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
polsko-austriacki konkurs na wymianę osobową
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Vienna University of Technology (Austria)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 103 razy