Zintegrowaen podejście do kształcenia w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej oparte na podejściu projektowym - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zintegrowaen podejście do kształcenia w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej oparte na podejściu projektowym

Celem projektu jest opracowanie metody kształcenia w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej z wykorzystaniem podejścia projektowego: - opracowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby kształcenia w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej w oparciu o metodykę planowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - opracowanie studiów przypadków wspomagających wykorzystanie opracowanych materiałów - założenie ogólnodostępnej strony internetowej gromadzącej opracowane materiały i służącej studentom oraz nauczycielom do wymiany informacji oraz pogłębiania wiedzy - zweryfikowanie użyteczności opracowanej metody kształcenia w oparciu o projekty oraz przedstawienie rekomendacji dotyczących dalszego jej wykorzystania w procesie kształcenia studentów. PG otrzyma możliwość zweryfikowania metody podnoszącej jakość praktycznego kształcenia zgodnie z wymaganiami rynku.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
S@MPler
Program finansujący:
ERASMUS +
Instytucja:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr hab. Daniel Kaszubowski
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Transportowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • NIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNE V USTI NAD LABEM (Czechy)
  • TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN (Niemcy)
Wartość projektu:
378 670.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Edukacyjny
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 90 razy