Zintegrowane ramy dla poprawy jakości powietrza na obszarach miejskich w zakresie istniejących lokalnych i regionalnych narzędzi planowania urbanistycznego i zarządzania środowiskiem - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zintegrowane ramy dla poprawy jakości powietrza na obszarach miejskich w zakresie istniejących lokalnych i regionalnych narzędzi planowania urbanistycznego i zarządzania środowiskiem

Projekt zostanie zrealizowany podczas stażu naukowego w Katedrze Planowania i Projektowania Urbanistycznego na Wydziale Architektury Uniwersytetu w Hong Kongu. Celem proponowanego projektu jest zbadanie możliwości zintegrowania aktualnej wiedzy o wpływie struktury urbanistycznej na jakość powietrza z praktyką planowania przestrzennego i zarządzania środowiskiem. Badania będą odnosiły się do wybranych systemów planistycznych w krajach europejskich i azjatyckich.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Program im. Iwanowskiej
Program finansujący:
Programy NAWA
Instytucja:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Porozumienie:
PPN/IWA/2018/1/00029/U/0001 z dnia 2019-07-05
Okres realizacji:
2019-09-01 - 2020-02-10
Kierownik projektu:
mgr inż. arch. Joanna Badach
Realizowany w:
Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych
Wartość projektu:
66 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy