Zjawiska kwantowe: między całością a częściami - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zjawiska kwantowe: między całością a częściami

Projekt jest poświęcony jest badaniom układów złożonych w teorii kwantowej oraz teoriach post-kwantowych z zastosowaniem metod kwantowej teorii informacji. W zakresie teorii kwantowej wyprowadzone zostaną tzw. spektralne struktury rozgłoszeniowe (ang. spectrum broadcast structure) dla (i) wybranych modeli fizycznych (ii) hamiltonianów losowych (iii) zaburzeń hamiltonianów iloczynowych. Struktury powyższe odpowiedzialne są za obiektywizację wielkości fizycznych i ich zachowanie klasyczne - zbliżone do układów makroskopowych. w zakresie teorii post-kwantowych badane będą dwa obszary zagadnień. Primo - jakie teorie post-kwantowe są najbardziej kompatybilne z teorią kwantową, w szczególności: (i) jakie zasady fizyczne wymuszają, aby post-kwantowa teoria lokalnie kwantowa musiała być również kwantowa globalnie (ii) jakie są ograniczenia kwantowych korelacji wynikające ze struktury wielościanu rodzin prawdopodobieństw niesygnalizujących (iii) czy istnieją inne niż zasada tzw. no-signalingu fizyczne zasady rozróżniające między strukturą prostą i złożoną (iv) jakie są wielkości analogiczne do zasobów fizycznych w teoriach post-kwantowych. Secundo - badane będzie zagadnienie czy w teoriach post-kwantowych pojawia się proces emergencji struktur (być może analogicznych do spektralnych struktur rozgłoszeniowych) odpowiedzialnych za obiektywizację wielkości mierzonych tj. ich specyficzne klasyczne zachowanie. Zakres badań wspomagających będzie obejmował m. in. geometrię przetwarzania korelacji kwantowych, znaczenie pola powierzchni (ang. area law) dla pojęcia kwantowej obiektywności, rola zarobów lokalnych w procesie termalizacji.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Fundacja Templetona
Instytucja:
John Templeton Foundation
Porozumienie:
ID # 56033 z dnia 2015-03-13
Okres realizacji:
2015-05-01 - 2018-01-30
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Paweł Horodecki
Realizowany w:
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Wartość projektu:
508 893.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 179 razy