A general approach to continuous time Gm-C filters. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A general approach to continuous time Gm-C filters.

Abstrakt

W pracy zaproponowano ogólną strukturę filtrów Gm-C z odpowiednim opisem macierzowym. W odniesieniu do tej struktury podano formuły analizy wrażliwościowej dla dowolnego filtru Gm-C czasu ciągłego. Analiza oparta na opisie macierzowym była wykorzystana również do porównania właściwości filtrów Gm-Ctrybu napięciowego i prądowego. Zdefiniowano dwie kanoniczne transformacje dla klasy filtrów zmiennych stanu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS strony 361 - 383,
ISSN: 0098-9886
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kozieł S., Szczepański S., Schaumann R.: A general approach to continuous time Gm-C filters. // INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS. -., nr. 31 (2003), s.361-383
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi