A method for evaluating theoretical and real operation of diesel engines in energy conversion formulation taking into account their operating indices - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A method for evaluating theoretical and real operation of diesel engines in energy conversion formulation taking into account their operating indices

Abstrakt

Przedstawiono propozycję wartościowania (ilościowego określenia z uwzględnieniem wskaźników) działania dowolnego silnika o zapłonie samoczynnym, na przykładzie okrętowego silnika głównego, w którym zachodzą przemiany energetyczne w określonym czasie. Działanie to rozumiane jest jako przekazywanie energii śrubie napędowej w ustalonym czasie, w którym zachodzi przetwarzanie i przenoszenie energii w formie pracy bądź ciepła. Wartościowanie działania silników głównych instalowanych w siłowniach okrętowych, zaproponowane przez autora tego artykułu, polega na przyrównaniu działania tego rodzaju silników do wielkości fizycznej, której jednostką miary jest dżulosekunda [dżulsekunda]. Wprowadzono pojęcie działania teoretycznego silników, które uznano za działanie wzorcowe, z którym można byłoby porównywać działania rzeczywiste silników o różnym stopniu zużycia. Wykazano, że do obliczenia wartości tak rozumianego działania należy zastosować pracę teoretyczną określoną w oparciu o obiegi teoretyczne Diesla zmodyfikowane o odprowadzenie ciepła według przemiany izobarycznej bądź izotermicznej. Wykazano, że do obliczenia działania teoretycznego tego rodzaju silników nie można wykorzystać znanych powszechnie obiegów teoretycznych Diesla. Wprowadzono także stopień doskonałości przetwarzania energii w formie pracy jako stopień doskonałości działania silnika i stopień rozpraszania działania silnika jako miary jego działanie rzeczywistego. Wykazano, że jeżeli w okresie t działania silnika zachodzi przypadek, że: Li = idem oraz Le = idem, to wtedy stopień rozpraszania działania silnika jest równy jego sprawności mechanicznej.

Cytowania

  • 4

    CrossRef

  • 4

    Web of Science

  • 4

    Scopus

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Polish Maritime Research nr 18, strony 31 - 36,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Girtler J.: A method for evaluating theoretical and real operation of diesel engines in energy conversion formulation taking into account their operating indices// Polish Maritime Research. -Vol. 18, iss. no. 3(70) (2011), s.31-36
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.2478/v10012-011-0014-y
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi