A model of risk for assessment of ships in damaged conditions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A model of risk for assessment of ships in damaged conditions

Abstrakt

W pracy omówiono problemy związane z modelowaniem zagrożeń, konsekwencji i ryzyka, w metodzie oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. W celu dokonania oceny bezpieczeństwa statku, w metodzie zastosowano podejścia oparte na ocenie zachowania się statku i ocenie ryzyka. Podejście oparte na ocenie zachowania się statku związane jest z oceną charakterystyk hydromechanicznych statku w stanie uszkodzonych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Podejście oparte na ocenie ryzyka związane jest z identyfikacją zagrożeń, identyfikacja scenariuszy wypadku, ocena ryzyka i kontrolą ryzyka. Bezpieczeństwo jest traktowane jako cel projektowy podobnie jak inne cele projektowe i operacyjne. Miarą bezpieczeństwa jest ryzyko.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONBiN nr 3, strony 221 - 234,
ISSN: 1895-8281
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Gerigk M.: A model of risk for assessment of ships in damaged conditions// Journal of KONBiN. -Vol. 3., nr. nr 3 (2008), s.221-234
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi