Modeling of hazards, consequences and risk for safety assessment of ships in damaged conditions in operation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modeling of hazards, consequences and risk for safety assessment of ships in damaged conditions in operation

Abstrakt

Praca dotyczy problematyki związanej z modelowaniem zagrożeń, konsekwencji i ryzyka, w metodzie oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Metoda oparta jest na podejściu zorientowanym na ocenę zachowania się statku i ocenę ryzyka wypadku. Kolejne moduły metody dotyczą identyfikacji zagrożeń i scenariuszy wypadków oraz oceny i kontroli ryzyka. Ocenę ryzyka można przeprowadzić przy zastosowaniu elementów metodyki Przypadku Bezpieczeństwa SC, metodyki Formalnej Oceny Bezpieczeństwa FSA lub innych. Konsekwencje wypadku oceniane są na podstawie zachowania się statku w stanie uszkodzonym, zgodnie z otrzymanymi charakterystykami hydromechanicznymi, opisującymi zachowanie się statku w stanie uszkodzonym. Bezpieczeństwo jest traktowane jako cel projektowy lub operacyjny. Miarą bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym w metodzie jest ryzyko. Metodę można zastosować do celów projektowych, operacyjnych lub też do oceny ryzyka w czasie katastrofy statku na morzu. Docelowo, metoda powinna umożliwiać szybkie modelowanie zagrożeń, scenariuszy wypadku, zachowania się statku i konsekwencji wypadku w rzeczywistości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Safety, Reliability and Risk Analysis, Vol. 4 strony 3303 - 3310
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Gerigk M.: Modeling of hazards, consequences and risk for safety assessment of ships in damaged conditions in operation// Safety, Reliability and Risk Analysis, Vol. 4/ ed. eds: S. Martorell, C.G. Soares, J. Barnett. Leiden: CRC Press/Balkema, 2008, s.3303-3310
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi