A new Apporoach to the Spectral Analysis of Liquid Membrane Oscillators by Gabor Transformation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A new Apporoach to the Spectral Analysis of Liquid Membrane Oscillators by Gabor Transformation

Abstrakt

Ocylatory z membrana ciekłą charakteryzują się nieregularnymi oscylacjami. Widma mocy nie mogą być ustalone za pomocą transformacji Fourier'a do oscylacji niestacjonarnej. Zaprezentowano nowe podejście pozwalające tych przypadkach otrzymać widma mocy. Analizę tę zastosowano do oscylatorów z membraną ciekłą, zawierających kationowy surfaktant. Stwierdzono, że obecnośc róznych dodanych substancji do wodnej fazy akceptorowej wpływa na te widma mocy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B nr 110, strony 289 - 294,
ISSN: 1520-6106
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szpakowska M., Płocharska-Jankowska E., Matefi-Tempfli S., Nagy B.: A new Apporoach to the Spectral Analysis of Liquid Membrane Oscillators by Gabor Transformation// JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B. -Vol. 110., (2006), s.289-294
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi