A new method of current limitation. Nowa metoda ograniczania prądu. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A new method of current limitation. Nowa metoda ograniczania prądu.

Abstrakt

Zaprezentowano nowa ideę hybrydowego, bezstykowego ogranicznika prądów zwarciowych oraz możliwości jego aplikacji. W ograniczniku tym zastąpiono łącznik zestykowy bezpiecznikiem o ultra krótkim topiku, dzięki czemu uniknięto niedogodności związanych z napędem występujących w klasycznych łącznikach hybrydowych. Rolą bezpiecznika w tym nowym zestawie jest wyłącznie zadziałanie w warunkach zwarciowych, a po przejęciu prądu przez równoległy łącznik półprzewodnikowy i wyłączeniu go, wytrzymanie napięcia powrotnego. Wskazano, że do tego celu wystarczy topik o długości zaledwie 1 mm przy napięciu do 400 V.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings Seven International Conference on Clean, Efficient & Safe Urban Transport ICEFA'03.Gdańsk-Jurata,8th-10th September 2003. strony 1 - 103
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wolny A.: A new method of current limitation. Nowa metoda ograniczania prądu.// Proceedings Seven International Conference on Clean, Efficient & Safe Urban Transport ICEFA'03.Gdańsk-Jurata,8th-10th September 2003./ Gdańsk: Gdań. Univ. Tech., 2003, s.1-103
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi