A new MIC1-MAG1 recombinant chimeric antigen can be used instead of the Toxoplasma lysate antigen in the serodiagnosis of human toxoplasmosis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A new MIC1-MAG1 recombinant chimeric antigen can be used instead of the Toxoplasma lysate antigen in the serodiagnosis of human toxoplasmosis

Abstrakt

W niniejszej publikacji po raz pierwszy przedstawiono otrzymanie i oszacowanie przydatności diagnostycznej nowego chimerycznego antygenu MIC1-MAG1 Toxoplasma gondii do rozpoznawania toksoplazmozy u ludzi. Antygen chimeryczny MIC1-MAG1 został otrzymany jako białko fuzyjne zawierające dwie domeny oligohistydynowe na N- i C-końcu z użyciem systemu ekspresyjnego Escherichia coli. Po oczyszczeniu z wykorzystaniem metody chromatografii metalopowinowactwa, chimeryczne białko testowano pod kątem przydatności w teście ELISA do wykrywania specyficznych przeciwciał IgG anty-T. gondii w surowicach pacjentów chorych na toksoplazmozę . W pracy zastosowano pulę 110 surowic seropozytywnych oraz 40 seronegatywnych. Wyniki testu ELISA uzyskane dla nowego antygenu chimerycznego zostały porównane z wynikami otrzymanymi dla poliwalentnego antygenu natywnego T. gondii (TLA) oraz dla mieszanki dwóch antygenów rekombinantowych (rMIC1ex2+rMAG1) jak i pojedynczych białek (rMIC1ex2 i rMAG1). Czułość testu IgG ELISA otrzymana dla antygenu chimerycznego MIC1-MAG1 (90,8%) była porównywalna z czułością uzyskaną dla TLA (91,8%), podczas gdy czułość pozostałych preparatów antygenowych była zdecydowanie niższa: 69,1% dla mieszanki antygenów, 75,5% dla białka rMIC1ex2 oraz 60% dla antygenu rMAG1. Zatem niniejsza praca pokazuje, iż chimeryczny antygen MIC1-MAG1 może być używany w serodiagnostyce toksoplazmozy u ludzi w miejsce obecnie wykorzystywanego w komercyjnie dostępnych testach diagnostycznych TLA.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Clinical and Vaccine Immunology nr 19, strony 57 - 63,
ISSN: 1556-6811
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Holec-Gąsior L., Ferra B., Drapała D., Lautenbach D., Kur J.: A new MIC1-MAG1 recombinant chimeric antigen can be used instead of the Toxoplasma lysate antigen in the serodiagnosis of human toxoplasmosis// Clinical and Vaccine Immunology. -Vol. 19, nr. iss. 1 (2012), s.57-63
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 81 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi