A parametric method for preliminary determining of mass characteristics of inland navigation ships - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A parametric method for preliminary determining of mass characteristics of inland navigation ships

Abstrakt

Przedstawiono metodę którą opracowano, wykorzystując algorytmy realizujące zalecenia zawarte w Przepisach Klasyfikacji i Budowy Statków Śródlądowych PRS-u, oraz zastosowano uproszczoną metodę wyznaczania mas usztywnień poszycia kadłuba. Metoda wymiarowania oparta na tym algorytmie dotyczy klasycznych statków służących do przewozu drobnicy, ładunków masowych i płynnych - określających zakres stosowania metody. Metoda nie obejmuje statków o zdecydowanie odmiennej konstrukcji np. do przewozu ciężkich ładunków tocznych, wyposażonych w ciężkie pokłady, gdyż wymiarowanie konstrukcji tego typu statków oparte jest na odmiennych relacjach i modelach wymiarowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Michalski J.: A parametric method for preliminary determining of mass characteristics of inland navigation ships// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi