A polynomial algorithm for finding T-span of generalized cacti. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A polynomial algorithm for finding T-span of generalized cacti.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
DISCRETE APPLIED MATHEMATICS strony 371 - 382,
ISSN: 0166-218X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Giaro K., Janczewski R., Małafiejski M.: A polynomial algorithm for finding T-span of generalized cacti. // DISCRETE APPLIED MATHEMATICS. -., nr. 129 (2003), s.371-382
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Meta Tagi