A Set of Low-power Microcontroller-based Modules Used for Testing of Small Energy Measurement Methods - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A Set of Low-power Microcontroller-based Modules Used for Testing of Small Energy Measurement Methods

Abstrakt

Estimation of energy consumption of low-power devices is not widely discussed in the scientific literature, but this topic is getting more and more popular. Evaluation process of newly developed methods and instrumentation requires carefull treatment. In order to fulfill this niche, the set of micro-power microcontroller based devices was proposed. The devices represent typical energy consuption profiles and allow experimental verification of newly developed methods for energy estimation.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny wydanie 11, strony 55 - 58,
ISSN: 0033-2097
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Palmowski D., Lentka G., Rutkowski J.: A Set of Low-power Microcontroller-based Modules Used for Testing of Small Energy Measurement Methods// Przegląd Elektrotechniczny. -., iss. 11 (2018), s.55-58
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/48.2018.11.13
Biblografia: test
 1. Ya o -C h i n W., N a n -C h u n L., B o r -S h y h L., A wireless and wearable measurement system for human body electrostatic monitoring application, Measurement, Vol. 117 (2018), 365-370
 2. G u n a w a r d e n a N., P a r d y j a k E. R., S t o l l R., K h a d k a A., Development and evaluation of an open-source, low-cost distributed sensor network for environmental monitoring applications, Meas. Sci. Technol., Vol. 29 (2018), No 2
 3. B e e b y S., W h i t e N., Energy Harvesting for Autonomous Systems, Artech House (2010)
 4. E d w a r d s R., G o u l d C., Review on Micro-Energy Harvesting Technologies, Power Engineering Conference (UPEC) (2016)
 5. T y b o r c z y k S., Modułowy system pomiarowo-sterujący z komunikacją GSM, Praca dyplomowa, Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (2014)
 6. L e n t k a G., T y b o r c z y k S., Distributed measurement system with data transmission secured using XXTEA algorithm, Przegląd Elektrotechniczny, No. 10/2016 (2016), 266-269 otwiera się w nowej karcie
 7. J i a n g X., D u t t a P., C u l l e r D., S t o i c a I., Micro Power Meter for Energy Monitoring of Wireless Sensor Networks at Scale, IPSN'07, April 25-27, 2007, Cambridge, Massachusetts, USA
 8. K o n s t a n t a k o s , V., K o s m a t o p o u l o s , K., N i k o l a i d i s , S., L a o p o u l o s , T., Measurement of Power Consumption in Digital Systems, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol.55 (2006), No.5,
 9. L e n t k a G., P a l m o w s k i D., H o j k a A., Energy consumption estimation of low-power devices using an integrating coulombmeter, Przegląd Elektrotechniczny, No 12/2016 (2016), 209-212 otwiera się w nowej karcie
 10. L e n t k a G., P a l m o w s k i D., H o j k a A., On the use of a charge balancing method for low energy measurements, Przegląd Elektrotechniczny, No 10/2017 (2017), 77-80
 11. P a l m o w s k i D., L e n t k a G., H o j k a A., Przegląd metod pomiaru małych energii dla oceny układów "Energy-Harvesting" i systemów mikromocowych, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr. 51 (2016), 139-142
 12. P a l m o w s k i D., L e n t k a G., R u t k o w s k i J: Mikromocowe układy mikrokontrolerowe jako narzędzie badania metod pomiaru małych energii, XII Konferencja Naukowa, Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle (2018), 111-114
 13. ST Microelectronics, UM1956: User manual for STM32 Nucleo- 32 board (2016) otwiera się w nowej karcie
 14. Microchip, ATtiny416 Xplained Nano -User guide (2017) otwiera się w nowej karcie
 15. Microchip, PIC24F Curiosity Development Board -Quick Start Guide (2016) otwiera się w nowej karcie
 16. Texas Instruments, MSP432P401R SimpleLink™ Microcontroller LaunchPad™ Dev. Kit User's Guide (2018) otwiera się w nowej karcie
 17. Bosch: BME280 datasheet -https://ae-bst.resource.bosch.com/ media/_tech/media/datasheets/BST-BME280_DS001-12.pdf otwiera się w nowej karcie
 18. HC08 User Manual -https://shop.ideaelec.com/wp-content/ uploads/2018/05/HC-08A-datasheet-www.ideaelec.com_.pdf otwiera się w nowej karcie
 19. Tektronix TBS 1052B-EDU DataSheet: https://www.tek.com/datasheet/digital-storage-oscilloscope-0
Źródła finansowania:
 • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi