A simple high-accuracy subgridding scheme - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A simple high-accuracy subgridding scheme

Abstrakt

Artykuł wprowadza nową metodę włączania obszarów o gęstszej siatce w metodzie różnic skończonych w dziedzinie czasu. Obszary o różnych gęstościach siatki łączone są poprzez prostą interpolację pola elektrycznego i magnetycznego. Metoda wymaga nieparzystego współczynnika zagęszczenia i daje niskie współczynniki odbicia od zagęszczonych obszarów zwiększając dokładność obliczeń FDTD i jednocześnie skracając czas obliczeń. Prezentowane testy pokazują znaczące obniżenie odbić od granicy pomiędzy gęstą i rzadką w stosunku do prawie wszystkich algorytmów opublikowanych do tej pory nie wymagając skomplikowanych i czasochłonnych interpolacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
[CD-ROM] Conference proceedings. European Microwave Week. Munich, Germany, 6-10 October 2003 strony 347 - 350
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kulas Ł., Mrozowski M.: A simple high-accuracy subgridding scheme// [CD-ROM] Conference proceedings. European Microwave Week. Munich, Germany, 6-10 October 2003/ London: Horizon House Publications Ltd., 2003, s.347-350
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi