Wnioskowanie o nadmiernym zużyciu energii na podstawie metody sum skumulowanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wnioskowanie o nadmiernym zużyciu energii na podstawie metody sum skumulowanych

Abstrakt

W artykule autorka zaprezentowała możliwość wykorzystania metody sum skumulowanych do bieżącego zarządzania energią. Metoda sum skumulowanych wykorzystuje jako wartości porównawcze wskaźniki wyznaczane na podstawie charakterystyk energetycznych procesów. Metoda ma przede wszystkim mieć zastosowanie do wczesnego wykrywania i eliminowania nadmiernego, nieracjonalnego zużycia nośników energii oraz zmian w prowadzonej gospodarce energetycznej. Podstawą do zastosowania metody sum skumulowanych jest pomiar wartości nośnika energii i wielkości charakteryzujących proces produkcyjny w przyjętych odcinkach czasu. Ideą proponowanej metody jest ujawnienie trendów kumulowania niewielkich odchyłek wskaźników rzeczywistych od wzorcowych w czasie.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Energii strony 13 - 20,
ISSN: 1425-5960
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Sadowska I.: Wnioskowanie o nadmiernym zużyciu energii na podstawie metody sum skumulowanych// Rynek Energii. -., nr. 3(124) (2016), s.13-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi