A three-dimensional meso-scale approach to concrete fracture based on combined DEM with x-ray micro-CT images - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A three-dimensional meso-scale approach to concrete fracture based on combined DEM with x-ray micro-CT images

Abstrakt

Artykuł omawia wyniki numeryczne uzyskane stosując 3-wymiarowy mezoskopowy model do opisu pękania w betonie na poziomie kruszywa w belce z nacięciem podczas zginania. Do obliczeń użyto metodę elementów dyskretnych. Beton został opisany jako materiał 4-fazowy złożony z kruszywa, zaprawy, makro-porów i stref przejściowych miedzy kruszywem a zaprawą. Kształt i położenia kruszywa przyjęto na podstawie skanów z mikro-tomografu. Uzyskano dobrą zgodność wyników numerycznych z doświadczalnymi. Wyniki 3D porównano z wynikami 2D.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
CEMENT AND CONCRETE RESEARCH nr 107, strony 11 - 29,
ISSN: 0008-8846
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Nitka M., Tejchman-Konarzewski A.: A three-dimensional meso-scale approach to concrete fracture based on combined DEM with x-ray micro-CT images// CEMENT AND CONCRETE RESEARCH. -Vol. 107, (2018), s.11-29

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi