Absolute total cross-section measurements for electron collision with tetrahydrofuran - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Absolute total cross-section measurements for electron collision with tetrahydrofuran

Abstrakt

Zmierzono absolutny, całkowity przekrój czynny na rozpraszanie elektronów na drobinach tetrahydrofuranu (C4H8O) w zakresie energii zderzenia 1-370 eV. Otrzymane wyniki pozostają w dobrej zgodności z sumą obliczonych przekrojów elestycznych i jonizacyjnych. Przeprowadzono porównananie z innymi dostępnymi przekrojami czynnymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PHYSICAL REVIEW A nr 74, strony 0 - 5,
ISSN: 2469-9926
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Możejko P., Ptasińska-Denga E., Domaracka A., Szmytkowski C.: Absolute total cross-section measurements for electron collision with tetrahydrofuran// PHYSICAL REVIEW A. -Vol. 74., (2006), s.0-5
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi