Accelerated impedance spectrum measurement via multisine perturbationand digital filter banks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Accelerated impedance spectrum measurement via multisine perturbationand digital filter banks

Abstrakt

Przedstawiono przyspieszoną metodę pomiaru widma impedancyjnego, zorientowaną na pomiary jakości powłok przeciwkorozyjnych, modelowanych liniowymi obwodami zastępczymi. Metoda polega na pobudzeniu układu wielosinusoidalnym sygnałem popudzającym oraz analizie pobudzenia i odpowiedzi obiektu przez bank filtrów cyfrowych. Przedstawiono podstawy teoretyczne metody oraz propozycję metodologii pomiaru. Przeanalizowano wyniki symulacji pod kątem zależności pomiędzy błedami odtwarzania widma impedancyjnego i skróceniem czasu pomiaru dla różnych, projektowanych wielosinusoidalnych sygnałów pobudzających.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M., Zielonko R.: Accelerated impedance spectrum measurement via multisine perturbationand digital filter banks// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi