Szybkie metody spektroskopii impedancyjnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Szybkie metody spektroskopii impedancyjnej

Abstrakt

W pracy przedstawiono metody i układy przyspieszające pomiary widma impedancji i identyfikację elementów układów zastępczych obiektów technicznych. Zostały one ukierunkowane na implementację w tanich przyrządach diagnostycznych nadających się do pracy w różnych warunkach, m. in. w terenie. Aby skrócić czas pomiaru impedancji zastosowano różne sygnały pobudzenia: harmoniczne, wieloharmoniczne, impuls prostokątny. Do identyfikacji elementów układu zastępczego opracowano metodę wykorzystującą przekształcenie biliniowe, wymagającą jedynie pomiaru na kilku optymalnie dobranych częstotliwościach. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że zaproponowane metody zapewniają znaczne skrócenie procedury spektroskopii impedancyjnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej, Nr 4 strony 201 - 252
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Hoja J., Lentka G.: Szybkie metody spektroskopii impedancyjnej// Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej, Nr 4/ ed. ed. Janusz Mroczka Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławkiej, 2011, s.201-252
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 132 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi