Advanced coating of interior of tanks for rising environmental safety of tankers - novel applications of polyurethanes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Advanced coating of interior of tanks for rising environmental safety of tankers - novel applications of polyurethanes

Abstrakt

Opisano technologię nanoszenia ciekłego systemu poliuretanowego na niewygrzewane elementy stalowe i stalowo-betonowe oraz sposób łączenia powłoki poliuretanowej z wymienionymi materiałami, a także między sobą przy użyciu odpowiednich środków adhezyjnych. Scharakteryzowano metodę utylizacji i odzysku polioli z zużytych w badaniach powłok poliuretanowych w recyklingu surowcowym poprzez zastosowanie małoczšsteczkowych glikoli jako środków glikolizujacych.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Polish Maritime Research strony 8 - 13,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Datta J., Haponiuk J.: Advanced coating of interior of tanks for rising environmental safety of tankers - novel applications of polyurethanes// Polish Maritime Research. -., iss. Special issue CORET (2008), s.8-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi