Aktorzy współpracy sieciowej trójmiejskiego regionu metropolitalnego. Diagnoza, scenariusze i perspektywy przyszłej współpracy (na tle wyników badań w Projekcie USUN CASE). - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aktorzy współpracy sieciowej trójmiejskiego regionu metropolitalnego. Diagnoza, scenariusze i perspektywy przyszłej współpracy (na tle wyników badań w Projekcie USUN CASE).

Abstrakt

Trwanie miasta w dotychczasowej postaci, jakkolwiek nie byłoby uzasadnienie uchronnością współczesnych, globalnych procesów i zdarzeń wymaga rewizji poglądów zarówno w zakresie sposobów jego formowania i podtrzymywania jego struktur przestrzennych, jak i sposobów jego przemijania, a więc organizowania ekonomicznych, społecznych i kulturowych procesów wypełniających te struktury. Tytuł tekstu nawiązuje do postrzegania miasta jako środowiska zamieszkania z aktywną w nim rolą jego głównych gospodarzy - mieszkańców.Nieprzypadkowo nawiązuje także do koncepcji rozwoju zrównoważonego, w której akcentuje się całościowe podejście do środowiska miejskiego, oparte na zasadach harmonizowania ekologicznych, społecznych i ekonomicznych celów jego rozwoju.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Współpraca sieciowa w rozwoju regionu metropolitalnego. Studia nad rozwojem i zarządzaniem w regionach metropolitalnych Europy. strony 249 - 279
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Dymnicka M., Lendzion J., Toczyski W.: Aktorzy współpracy sieciowej trójmiejskiego regionu metropolitalnego. Diagnoza, scenariusze i perspektywy przyszłej współpracy (na tle wyników badań w Projekcie USUN CASE). // Współpraca sieciowa w rozwoju regionu metropolitalnego. Studia nad rozwojem i zarządzaniem w regionach metropolitalnych Europy./ ed. J.Lendzion, W.Toczyski Gdynia: Inst. Stud. Eur., 2002, s.249-279
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi