Algebra modułów ontologicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Algebra modułów ontologicznych

Abstrakt

Bardzo ważnym problemem w środowisku Semantic Web jest efektywne korzystanie z rożnych baz wiedzy rozproszonych w Internecie. Niniejsze opracowanie rozpatruje możliwość zaadaptowania do tego celu elastycznego i potężnego aparatu, jakim jest algebra relacji. W tym celu przedstawiono różnice i podobieństwa między bazami danych i bazami wiedzy oraz leżącymi u ich podstaw modelami odwzorowywania dziedziny problemu. Zaproponowana została specyficzna analogia, która umożliwia wprowadzenie algebry modułów ontologicznych o właściwościach podobnych do algebry relacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Informatyczne narzędzia zarządzania wiedzą strony 117 - 135
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Goczyła K., Waloszek A., Waloszek W.: Algebra modułów ontologicznych// W : Informatyczne narzędzia zarządzania wiedzą/ ed. Katarzyniak R.P., Rekuć W. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2013, s.117-135
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi