Metody opisu ontologii: Ocena jakości ontologii dziedzinowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody opisu ontologii: Ocena jakości ontologii dziedzinowych

Abstrakt

Ontologia, jak każdy inny produkt myśli ludzkiej, powinien podlegać ocenie jakości. Stwierdzenie to nabiera szczególnego znaczenia wówczas, gdy ontologia staje się podstawą dla innych działań. Ocena ontologii może być przeprowadzona zasadniczo na dwa sposoby - w sposób subiektywny, w oparciu o rozumowanie, oraz w sposób obiektywny. Jeśli podstawą oceny ontologii jest rozumowanie, wiedza i doświadczenie ludzi, to ocena taka jest ze swej natury obarczona pewną subiektywnością. Dla zmniejszenia wpływu tego subiektywizmu na wiarygodność oceny umozliwia się wyrażenie swej opinii przez jak nejszersze grono ludzi: recenzentów, ekspertów i zwykłych czytelkników. Działania takie są podejmowane powszechnie w odniesieniu do prac naukowych. Jednak w odniesieniu do ontologii taka ocena może być niewystarczająca. Ontologia zazwyczaj obejmuje bardzo dużą liczbę pojęć i relacji między nimi. Konieczna staje się ocena ontologii również w sposób obiektywny. W tej pracy przedstawiono propozycje obiektywnego systemu oceny jakości ontologii w oparciu o szereg miar analitycznych i statystycznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych (KASKBOOK) strony 51 - 64
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kuchta J.: Metody opisu ontologii: Ocena jakości ontologii dziedzinowych// Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych (KASKBOOK)/ ed. red. H. Krawczyk. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2008, s.51-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi