Definicje ontologii w wieloagentowym systemie do oceny technologii informatycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Definicje ontologii w wieloagentowym systemie do oceny technologii informatycznych

Abstrakt

Celem artykułu jest zdefiniowanie ontologii dla potrzeb systemu wieloagentowego do oceny technologii informatycznych. Definicje ontologii stanowią podstawę do przygotowania ich specyfikacji dla potrzeb JADE (Java Agent Development Framework). W założeniu ma to być rozwiązanie wieloagentowe korzystające z takich elementów jak bazy wiedzy oraz ontologie traktowane z punktu widzenia JADE jako dołączane biblioteki. W artykule zaprezentowano funkcjonalności modułu odpowiedzialnego za przechowywanie wiedzy (w oparciu o ontologie) oraz semantyki dla baz wiedzy oraz tzw. pytań kompetencyjnych zadawanych przez agenta- klienta systemu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 strony 200 - 204
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Czarnecki A., Orłowski C.: Definicje ontologii w wieloagentowym systemie do oceny technologii informatycznych// Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1/ ed. pod red. Ryszarda Knosali. Opole: ficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008, s.200-204
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi