Budowa ontologii usług dla potrzeb wyszukiwania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Budowa ontologii usług dla potrzeb wyszukiwania

Abstrakt

Ontologie, dzięki zapewnieniu formalnego opisu przy zachowaniu czytelności dla człowieka, są coraz powszechniej stosowaną metodą opisu usług sieciowych. Zaprezentowano słownik WordNet i jego zastosowanie jako meta ontologia do opisów usług podobnych różnych dostawców. Zaproponowano algorytm oparty o ten słownik umożliwiający integrację ontologii usług w celu zapewnienia interoperacyjności rozwiązań dostępnych w sieci Internet.

Tomasz Maria Boiński. (2010). Budowa ontologii usług dla potrzeb wyszukiwania, 47-58.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Problemy jakości scenariuszy usług) strony 47 - 58
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Boiński T.: Budowa ontologii usług dla potrzeb wyszukiwania// Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Problemy jakości scenariuszy usług)/ ed. ed. Henryk Krawczyk, Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział ETI Politechnika Gdańskiej. Gdańsk: , 2010, s.47-58

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi