Budowa ontologii usług dla potrzeb wyszukiwania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Budowa ontologii usług dla potrzeb wyszukiwania

Abstrakt

Ontologie, dzięki zapewnieniu formalnego opisu przy zachowaniu czytelności dla człowieka, są coraz powszechniej stosowaną metodą opisu usług sieciowych. Zaprezentowano słownik WordNet i jego zastosowanie jako meta ontologia do opisów usług podobnych różnych dostawców. Zaproponowano algorytm oparty o ten słownik umożliwiający integrację ontologii usług w celu zapewnienia interoperacyjności rozwiązań dostępnych w sieci Internet.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Problemy jakości scenariuszy usług) strony 47 - 58
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Boiński T.: Budowa ontologii usług dla potrzeb wyszukiwania// Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Problemy jakości scenariuszy usług)/ ed. ed. Henryk Krawczyk, Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział ETI Politechnika Gdańskiej. Gdańsk: , 2010, s.47-58
Bibliografia: test
 1. W3C Recommendation, OWL Web Ontology Language Guide, http://www.w3.org/TR/owl-guide/, 2004 otwiera się w nowej karcie
 2. Niles, I., Pease, A., 2001, Towards a Standard Upper Ontology, Teknow- ledge Corporation, USA otwiera się w nowej karcie
 3. Gangemi, A., Guarino, N., Masolo, C., Oltramari, A., 2003, Sweetening WordNet with Dolce, American Association for Artificial Intelligence, USA otwiera się w nowej karcie
 4. Hovy, E., 1998, Combining and standardizing largescale, practical onto- logies for machine translation and other uses, In The First International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 535-542, Granada, Spain
 5. Euzenat, J., Valtchev, P., 2004, Similarity-based ontology alignment in OWL-Lite, In The 16th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-04), Valencia, Spain otwiera się w nowej karcie
 6. Noy, N., 2004, Semantic Integration: A Survey Of Ontology-Based Appro- aches, Stanford Medical Infomatics, Stanford University, USA otwiera się w nowej karcie
 7. Kalfoglou, Y., Schorlemmer, M., 2003, Ontology mapping: the state of the art, The Knowledge Engeneering Review, 18(1):1-31 otwiera się w nowej karcie
 8. Doan, A., Madhavan, J., Domingos, P., Halevy, A., Learning to map between ontologies on the semantic web. In The Eleventh International WWW Conference, Hawaii, US, 2002. otwiera się w nowej karcie
 9. Zhao, Y., Halang, W., Rough Concept Lattice based Ontology Similarity Measure, FernUniversitaet, 58084 Hagen, Germany otwiera się w nowej karcie
 10. Pawlak, Z., Rough Sets, International Journal of Information and Compu- ter Science, 1982, pp. 341-356 otwiera się w nowej karcie
 11. Ganter, B., Wille, R., Formal Concept Analysis: Mathematical Founda- tions, Springer-Verlag, New York, 1999 otwiera się w nowej karcie
 12. Ehrig, M., Sure, Y., Ontology mapping -an integrated approach, Proce- edings of the First European Semantic Web Symposium , volume 3053 of LNCS , pp. 76-91, Heraklion, Greece, MAY 2004. Springer Verlag. otwiera się w nowej karcie
 13. Fellbaum, Ch., WordNet: An Electronic Lexical Database, Cambridge, Massachussets, USA, The MIT Press, 1998 otwiera się w nowej karcie
 14. Jiang J. and Conrath D., Semantic similarity based on corpus statistics and lexical taxonomy, Proceedings of International Conference Research on Computational Linguistics (ROCLING X), 1997, Taiwan. otwiera się w nowej karcie
 15. Lin D., An information-theoretic definition of similarity, Proceedings of the 15th International Conference on Machine Learning, 1998 otwiera się w nowej karcie
 16. Banerjee S., Adapting the Lesk Algorithm for Word Sense Disambiguation to WordNet, 2002 otwiera się w nowej karcie
 17. Banerjee S. and Pedersen T., An Adapted Lesk Algorithm for Word Sense Disambiguation Using WordNet, Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, pp. 117-171, Springer, 2002 otwiera się w nowej karcie
 18. Jian N., Hu W., Cheng G., Qu Y., Falcon-AO: Aligning ontologies with falcon, In Integrating Ontologies Workshop Proceedings, Citeseer, 2005
 19. Boiński T., Orłowski P., Szpryngier P., Krawczyk H., Influence and selec- tion of basic concepts on ontology design, International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Manage- ment, Valencia, Spain, 2010 (w publikacji) otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi