Algorithms for spatial analysis and interpolation of discrete sets of Critical Infrastructure hazard data - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Algorithms for spatial analysis and interpolation of discrete sets of Critical Infrastructure hazard data

Abstrakt

Nowo opracowane zaawansowane narzędzia technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) ujawniają swoją przydatność do przewidywania różnego rodzaju zagrożeń oraz minimalizowania związanego z nimi potencjalnego ryzyka. Jednakże większość tych narzędzi operuje jedynie na niektórych typach infrastruktury i zaniedbuje ich przestrzenne interakcje z otoczeniem oraz innymi strukturami. Niniejszy artykuł zawiera propozycje kilku algorytmów interpolacji oraz przestrzennej filtracji dyskretnych zbiorów danych o zagrożeniach Infrastruktur Krytycznych (IK). Jako dane wejściowe wykorzystane zostały wyniki analizy zagrożenia IK obliczone z wykorzystaniem narzędzia CARVER2 ™ dla kilku infrastruktur na terenie miasta Gdańska. Wyniki analizy zostały przedstawione w postaci warstw tematycznych przeznaczonych do integracji z Sieciowym Systemem Informacji Przestrzennej (Web-GIS) do analizy i wizualizacji infrastruktur krytycznych i ich zagrożeń, zbudowany dla miasta Gdańska przez Politechnikę Gdańską. Przedstawione algorytmy przyczyniły się do poprawy zdolności przeprowadzania analiz przestrzennych przez system, oferując zintegrowane narzędzie do graficznej analizy IK, jak również aktywne środowisko do zespołowej analizy i współdzielenia tego rodzaju informacji wśród rozproszonych geograficznie decydentów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 18, strony 287 - 295,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kulawiak M., Stepnowski A.: Algorithms for spatial analysis and interpolation of discrete sets of Critical Infrastructure hazard data// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 18., (2010), s.287-295
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi