Algorytm porządkowania tablic wynikowych informacji statystycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Algorytm porządkowania tablic wynikowych informacji statystycznych

Abstrakt

W artykule przedstawiono algorytm filtrowania danych służący do porządkowania tablic wynikowych. Celem artykułu jest zdefiniowanie miary ilości informacji, tak aby możliwe stało się wyselekcjonowanie takich tablic, które niosą największy ładunek informacyjny - największą ilość informacji. Autorzy skoncentrowali się na badaniu ilości informacji strukturalnej zawartej w tablicach statystycznych. Zadaniem proponowanej miary ilości informacji strukturalnej dostarczanej przez tablice wynikowe jest szeregowanie tych tablic pod względem dostarczanego przez nie ładunku informacyjnego.

Cytuj jako

Autorzy (2)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 247 - 256,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wędrowska E., Forkiewicz M.: Algorytm porządkowania tablic wynikowych informacji statystycznych// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 21 (2005), s.247-256
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi