Algorytm pozyskiwania symboli z synchronizacją symbolową operującą na przebiegu błędu detektora Gardnera - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Algorytm pozyskiwania symboli z synchronizacją symbolową operującą na przebiegu błędu detektora Gardnera

Abstrakt

W pracy przedstawiono propozycję algorytmu pozyskującego symbole sygnału transmisji cyfrowej. Rozwiązanie to pracuje w oparciu o zespolony chronosygnał symbolowy wydobywany z przebiegu błędu synchronizacji wyznaczanego za pomocą detektora Gardnera. Chronosygnał ten służy do synchronizacji lokalnego chronosygnału sterującego filtrem ułamkowo-opóźniającym (FSD), zrealizowanym w strukturze Farrowa, obliczającym wartości symboli odebranego sygnału w wytypowanych chwilach symbolowych. Zaproponowane rozwiązanie cechuje mała złożoność przy jednoczesnym szybkim pozyskiwaniu synchronizacji symbolowej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 453 - 458,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Blok M.: Algorytm pozyskiwania symboli z synchronizacją symbolową operującą na przebiegu błędu detektora Gardnera// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., (2010), s.453-458
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi