Algorytm regulacji DMC z pomiarem wartości wielkości sterującej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Algorytm regulacji DMC z pomiarem wartości wielkości sterującej

Abstrakt

Zaprezentowano prostą modyfikację algorytmu regulacji DMC. Polega ona na uwzględnieniu w regulatorze rzeczywistej wartości sygnału sterującego bezpośrednio oddziaływującego na obiekt. Przedstawiono specyficzne właściwości zmodyfikowanego algorytmu oraz obszar jego potencjalnych zastosowań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 32 - 33,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Porzeziński M.: Algorytm regulacji DMC z pomiarem wartości wielkości sterującej// Measurement Automation Monitoring - Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. 12 (2003), s.32-33
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi