Andrzej Siodelski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

 • O niektórych problemach energetyki wiatrowej na świecie i w Polsce

  - Rok 2005

  Pokazano rozwój światowej energetyki wiatrowej od 1990r. Określono stan i perspektywy rozwoju tych źródeł w Polsce. Wyrażono pogląd, że odległą, lecz prawdopodobną perspektywą dla elektroenergetyki nie będzie wiatr, lecz słońce. Pokazano, że dla bezpieczeństwa energetycznego na razie nic nie wynika z faktu, że elektrownie wiatrowe należą do generacji rozproszonej. Artykuł zawiera także kilka uwag na temat ekologii. Na końcu podano...

 • Koncepcja sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej przy zmiennej generacji wiatrowej

  - Rok 2005

  W miarę rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce konieczna będzie nowa koncepcja sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Proponowana koncepcja opiera się o trzy postulaty, tzn. obniżanie - przyjmowanych obecnie - wartości zadanych napięć 110kV w węzłach redukcyjnych 400/110kV i 220/110kV, częściową kompensację zmian napięcia, wynikających z lokalnej generacji mocy czynnej, poprzez...

 • Hierarchiczny układ sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej.

  Sterownie poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym realizowane jest wielopoziomowo. Prócz zadań sterowniczych lokalnych , potrzebne są również sterowania o charakterze systemowym. Przedstawiono koncepcję hierarchicznego układu sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej, umożliwiająca osiąganie, omówionych w referacie, celów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.

wyświetlono 218 razy