Koncepcja sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej przy zmiennej generacji wiatrowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej przy zmiennej generacji wiatrowej

Abstrakt

W miarę rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce konieczna będzie nowa koncepcja sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Proponowana koncepcja opiera się o trzy postulaty, tzn. obniżanie - przyjmowanych obecnie - wartości zadanych napięć 110kV w węzłach redukcyjnych 400/110kV i 220/110kV, częściową kompensację zmian napięcia, wynikających z lokalnej generacji mocy czynnej, poprzez sterowany pobór mocy biernej źródeł usytuowanych w głębi sieci 110kV, lokowanie sterowanych źródeł mocy biernej w węzłach 400kV i 220kV dla stabilizacji napięć w tych sieciach. Podano zasady określania wartości zadanych regulacji i zaprezentowano wybrane wyniki eksperymentów obliczeniowych, ilustrujące skuteczność proponowanej koncepcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Siodelski A.: Koncepcja sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej przy zmiennej generacji wiatrowej// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi