Regulacja napięć i mocy biernej. Realizacja hierarchicznej struktury sterowania w KSE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Regulacja napięć i mocy biernej. Realizacja hierarchicznej struktury sterowania w KSE

Abstrakt

Przedstawiono program przedsięwzięć technicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z wdrażaniem autorskiej koncepcji sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym, powstałej w związku z restrukturyzacją elektroenergetyki. Koncepcja sterowania i program są rezultatem pracy badawczej realizowanej w Katedrze Elektroenergetyki PG dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. W referacie przedstawiono założenia, program wdrażania systemu rozliczeń za sterowanie, program technicznej i organizacyjnej realizacji przyjętej koncepcji sterowania w węzłach wytwórczych, sieciowych, na poziomie operatora systemu przesyłowego i spółek dystrybucyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Elektroenergetyka strony 19 - 29,
ISSN: 1230-039X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi