Algorytmy komputerowo wspomaganego projektowania i rozbudowy systemów dystrybucji wody - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Algorytmy komputerowo wspomaganego projektowania i rozbudowy systemów dystrybucji wody

Abstrakt

Sformułowano i omówiono zadania typu projektowego dla systemu wodociągowego.Uwaga skupiona jest na projekcie dystrybucji i transportu wody. Omówiono ogólne metody rozwiązywania zarówno zadania projektowania systemu od nowa jak i przeprojektowywania systemu istniejącego. Istotnym elementem pracy jest zamieszczony w niej algorytm sterowania obliczeniami podczas, zbliżonego do optymalnego, projektowania systemu na poziomie niższym jego optymalizacji, tj. przy zaprojektowanej już, w poziomie wyższym, topologii sieci wodociągowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje nr 50, strony 269 - 284,
ISSN: 0324-9735
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Orłowski R.: Algorytmy komputerowo wspomaganego projektowania i rozbudowy systemów dystrybucji wody// Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje. -Vol. 50., nr. 19 (2002), s.269-284
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi