An EIT reconstruction algorithm based on noisy data. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

An EIT reconstruction algorithm based on noisy data.

Abstrakt

Praca przedstawia algorytm rekonstrukcji oparty o zmodyfikowany algorytm Gaussa - Newtona. Algorytm uwzględnia istnienie elektrod pomiarowych w tomografii elektroimpedancyjnej. Elektrody charakteryzują się rozmiarem i impedancją. Dodatkowo algorytm zakłada istnienie szumu w sygnale mierzonym. Zostało pokazane, że dobór optymalnego wzorca pobudzenia znacząco poprawia odporność algorytmu rekonstrukcyjnego na szum w danych. Dwie siatki w metodzie elementu skończonego zostały użyte, jedna dla obliczeń zagadnienia prostego,druga dla zagadnienia odwrotnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 1, strony 17 - 25,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Janczulewicz A., Wtorek J.: An EIT reconstruction algorithm based on noisy data. // Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 1 (2003), s.17-25
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi