Boundary value problems for systems of functional differential equations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Boundary value problems for systems of functional differential equations

Abstrakt

Praca dotyczy przybliżonych rozwiązań zagadnienia brzegowego dla funkcyjnych równań różniczkowych 2-go rzędu. Podano numeryczne algorytmy na wyznaczenie tego rozwiązania i warunki dostateczne, przy których metoda jest zgodna i zbieżna. Podano też konstrukcję metody dowolnego rzędu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Applications of Mathematics nr 47, wydanie 5, strony 427 - 458,
ISSN: 0862-7940
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Jankowski T.: Boundary value problems for systems of functional differential equations// Applications of Mathematics. -Vol. 47., iss. 5 (2002), s.427-458
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi