An Optical Low-Coherence System for 2-Dimensional Visualization of Thin Polymer Layers - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

An Optical Low-Coherence System for 2-Dimensional Visualization of Thin Polymer Layers

Abstrakt

W artykule omówiono zasadę działania i przedstawiono podstawowe właściwości systemu OCT (Optical Coherence Tomography). Na przykładzie folii polietylenowej przedyskutowano możliwości wykorzystania systemu do badanie wewnętrznej struktury warstwowej obiektów niebiologicznych. Przedstawiono i omówiono wyniki przeprowadzonych badań nad warstwowymi materiałami przeźroczystymi.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
RED. ZAGR. ANGIELSKI
ISSN:
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Strąkowski M., Jędrzejewska-Szczerska M., Maciejewski M., Hypszer R., Pluciński J., Kosmowski B.: An Optical Low-Coherence System for 2-Dimensional Visualization of Thin Polymer Layers// RED. ZAGR. ANGIELSKI. -., (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi