Optyczna tomografia koherentna w badaniach technicznych obiektów rozpraszających - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optyczna tomografia koherentna w badaniach technicznych obiektów rozpraszających

Abstrakt

Optyczna tomografia koherentna (OCT) jest nieinwazyjną i bezkontaktową metodą badania wewnętrznej struktury materiałów i obiektów rozpraszających promieniowanie optyczne. Technika ta jest jedną z bardziej zaawansowanych metod pomiarowych należących do dziedziny NDT (ang. non-destructive testing) i NDE (ang. non-destructive evaluation). Umożliwia ona lokalizowanie oraz badanie defektów występujących wewnątrz badanego obiektu. W artykule omówiono właściwości metody, zakres i możliwości metrologiczne oraz przykładowe aplikacje. Przedstawiono wyniki pomiarów uzyskanych dla materiałów o zróżnicowanych właściwościach optycznych. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów wykazano przydatność OCT do badania jakości wytworzonych elementów oraz monitorowania zmian związanych z degradacją struktury testowanego obiektu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 413 - 418,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Strąkowski M., Pluciński J.: Optyczna tomografia koherentna w badaniach technicznych obiektów rozpraszających// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. Nr (2010), s.413-418
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi