Analiza bezpieczeństwa ruchu na rondach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza bezpieczeństwa ruchu na rondach

Abstrakt

W artykule przedstawiono wpływ rond na poprawę bezpieczeństwa ruchu na podstawie przeprowadzonych badań ''przed'' i ''po'' przebudowie skrzyżowania na małe rondo. Wykazano korzystny wpływ skrzyżowania typu rondo na liczbę zdarzeń drogowych i ofiar wypadków w porównaniu z innymi rodzajami skrzyżowań. Porównano bezpieczeństwo ruchu na rondach o wielu wlotach i o wielopasowej jezdni wokół ronda. Przedstawiono najczęściej występujące rodzaje zdarzeń na rondach wraz z prezentacją czynników mogących wpływać na ich powstawanie.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Jamroz K., Gumińska L.: Analiza bezpieczeństwa ruchu na rondach// Projektowanie rond : Doświadczenia i nowe tendencje = Design of Roundabouts : Experiences and new trends.. -., nr. Nr 92 (2010), s.133-147
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi