ANALIZA I PROJEKTOWANIE UKŁADÓW STEROWANIA STERAMI STRUMIENIOWYMI STATKÓW Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU Z BAZĄ WIEDZY - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ANALIZA I PROJEKTOWANIE UKŁADÓW STEROWANIA STERAMI STRUMIENIOWYMI STATKÓW Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU Z BAZĄ WIEDZY

Abstrakt

Światowa literatura dostarcza przykładów wskazujących na aktualność tematyki związanej z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji w zastosowaniach morskich. Komisja Europejska finansuje projekty mające na celu poprawę konkurencyjności przemysłu okrętowego. W rozprawie podjęto tematykę związaną ze wspomaganiem projektowania podsystemów elektroenergetycznych statków. W rozprawie udowodniono przyjętą na wstępie tezę pracy: możliwe jest wykorzystanie informacji pozyskanych od ekspertów oraz uzyskanych w wyniku badań symulacyjnych jako źródła wiedzy, niezbędnej do funkcjonowania systemu z bazą wiedzy, wspomagającego częściową automatyzację procesu projektowania oraz doboru układów sterowania sterów strumieniowych statków, w postaci pozwalającej na jego bezpośrednie i praktyczne wykorzystanie przez projektantów, konstruktorów, jak i studentów. W celu udowodnienia tezy pracy zrealizowano aplikację systemu ekspertowego dla wspomagania projektowania podsystemu steru strumieniowego statku. Ponadto zrealizowano szereg elementów składowych aplikacji systemu ekspertowego: bazę wiedzy, bazę danych, bibliotekę struktur sterów strumieniowych, bibliotekę modeli matematycznych, zautomatyzowaną aplikację symulacyjną, aplikację oceniającą wyniki symulacji, aplikację generującą raport. Opracowano również aplikację dobierającą parametry modeli matematycznych z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. W celu realizacji aplikacji systemu ekspertowego oraz jej elementów składowych wykorzystano narzędzia takie jak: Exsys, MS Access, Matlab/Simulink, Genetic and Evolutionary Algorithm Toolbox oraz elementy języków takich jak: HTML i CSS w celu opracowania pomocy dla użytkownika systemu ekspertowego. Opracowana aplikacja systemu z bazą wiedzy została zweryfikowana na przykładach projektowych, z wykorzystaniem symulacji on-line. Analiza raportów podsumowujących pracę systemu wspomagającego analizę i dobór układów sterowania sterami strumieniowymi statków, potwierdza użyteczność systemu jako narzędzia wspomagającego pracę projektanta.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 160 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi